Adopsjon- i barneperspektiv Foto: sxc.hu

Adopsjon i barneperspektiv 

bookmark

Når adopterte selv kommer til ordet

fredag 14. juni 2019, kl. 08:30 til kl. 15:30

Sal: Skram

Arrangør: Angelica Bråten

Inngang: Gratis med påmelding

Seminar om adopsjon fra de adoptertes perspektiv.

Når adopsjon diskuteres, så er det ofte fra et foreldreperspektiv.
Ventetiden for foreldre, og foreldres håp og drømmer. Og hvilken utfordringer foreldre kan møte.

Hva vet vi om barnas opplevelser? Hvilke forventninger har barna i ventetiden? Hvordan er det å reise jorden rundt til en helt ny verden og begynne et liv på nytt, helt alene? Og hva vil det si å ha med seg dette inn i oppveksten og videre inn i voksenlivet?

I dette seminaret vil vi møte flere adopterte, noen foreldre og noen fagpersoner som skal ta for seg adopsjon, i et barneperspektiv.

Det vil også vises en kortfilm fra en adopterts perspektiv.

Seminaret passer for alle som interesserer seg for å jobbe med barn, identitet, flerkulturell forståelse og barnevern. Den passer også for deg som er adoptert eller er i en eller annen prosess innen adopsjon.

Gratis med påmelding til angelica.braaten@hotmail.com

Oppdatert program:

08:30–09:00 Registrering – Kunst fra Hanna Filomen Mjåvatn
09:00–09:15 Ønsker velkommen (intro til tematikken) – Angelica Bråten
09:15–10:00 Foredrag: «Med barnekonvensjonen i hånden» Sandra Vanessa Borhaug
10:10–10:45 Foredrag: «Adopsjonens pris». Kristian Nestor
10:45–11:05 Foredrag: «Traumer og takknemelighetsgjeld» av Line Mau Hersve
11:05–11:30 Hvem er jeg: Olav Lindsløkken, pappa til Ilada adoptert fra Thailand
12:15–13:00 Kortfilm- Uma Tjelta
13:00–13:30 Foredrag Leoul Mekonen, kulturell identitet og kulturelle gener
13:40–14:55 “Adopsjon og selvmord” – Angelica Bråten
13:55–14:30 Foredrag: Norsk nok? Kine Samanthie Priyangika Kraggerud
14:45–15:30 Q&A – spørsmål og svar

 

Arrangementet blir streamet her.