Afrika nå: Aktsomhetsvurderinger for et mer rettferdig næringsliv – Hvem, hva, hvordan?

Afrika nå: Aktsomhetsvurderinger for et mer rettferdig næringsliv

bookmark

mandag 12. oktober 2020, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Wergeland og Digitalt

Arrangør: Fellesrådet for Afrika

Inngang: Gratis med påmelding

Etikkinformasjonsutvalget har levert et forslag til en ny, norsk menneskerettighetslov for næringslivet, som blant annet pålegger norske bedrifter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å sikre at menneskerettighetene ivaretas. Aktsomhetsvurderinger i dette tilfellet innebærer at selskapet skal kartlegge risiko av egen virksomhet, forebygge menneskerettighetsbrudd, begrense skade, kunne gjøre rede for egen policy og sikre oppreisning ved overtramp.

Hvordan gjøres dette best i praksis? Hvordan ivaretas menneskerettigheter når norske bedrifter driver virksomhet i land med svakt styresett og hyppige menneskerettighetsbrudd? FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for et ansvarlig næringsliv gir et rammeverk for hvordan næringslivet skal forholde seg til disse spørsmålene, hvor ligger de største utfordringene og hva fungerer i ulike kontekster?

Hvordan kan sivilsamfunn og næringsliv sammen bidra til at alle norske selskaper gjør enda bedre aktsomhetsvurderinger?

Sammen med Amnesty International Norge, Fremtiden i vår hender, Forum for utvikling og miljø og Raftostiftelsen inviterer Fellesrådet for Afrika til et debattmøte om aktsomhetsvurderinger i praksis.

Program:

Innledninger fra kontinentet – betydningen av aktsomhetsvurderinger

Trevor Christians – General Secretary of the South African labour union Commercial Stevedoring and Allied Workers Union (CSAAWU)
Crystal Siemoni –  Director of Nawi – Afrifem Macroeconomics Collective

 

Paneldebatt med:

Heidi Furustøl, daglig leder i Etisk handel Norge.

Per Bondevik, seniorrådgiver for analyse og utvikling i Fokus – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Irmela Mysen, jurist og partner i Kvamme Associates

Ordstyrer er Celina Jerman Bright-Taylor fra Fellesrådet for Afrika.

 

Arrangementet strømmes her.