Akademikernes samfunnsansvar

bookmark

Med Syvertsen, Bals, Holst og Røe Isaksen

onsdag 19. mars 2014, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Arr idéhistorisk tidsskrift

Inngang: Gratis

UiO har ambisjon om å bli et av verdens ledende universiteter. UiOs forskere må derfor jobbe hardere for å hevde seg innen internasjonale elitemiljøer. Hva gjør innretning mot internasjonale forskningsfronter med akademikeres oppgaver knyttet til det offentlige ordskiftet, til politikk og kultur?

Innledere:
Fanny Duckert, professor i psykologi og dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, innleder over temaet «Akademikeres samfunnsansvar – sett fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet»
Jonas Bals, sjølakademisert arbeider, nå ansatt i Fellesforbundet, skal ha et innlegg med tittelen: «Gjør din plikt og krev din rett – som akademiker?»
Cathrine Holst, forsker ved Arena, Universitetet i Oslo (UiO) og ansvarlig redaktør for Nytt Norsk Tidsskrift, skal snakke om «Forskere, eksperter og folk flest»
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Her kommer vi tilbake med tittel.