Akademisk/kulturell boikott

bookmark

På tide med boikott av Israel?

torsdag 16. februar 2017, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: BDS Norge

Inngang: Gratis

I 2016 ble spørsmålet om akademisk og kulturellb boikott av Israel aktuelt på flere fronter. Er tiden inne? Er det forenlig med akademisk/kulturell
frihet? Vi inviterer representanter fra Stortinget, akademia, studentforeninger og kulturmiljøet for å debattere rundt temaet.

 

ORDSTYRER: Aslak Bonde

INNLEDER: Omar Barghouti, grunnlegger av den internasjonale BDS-bevegelsen.

PANEL:

Mads Gilbert, lege, professor, UiT

Lars Gule, førsteamanuensis, HiOA, styremedlem BDS Norge

Anja Sletteland, phD om Israel/Palestina, UiO

Torkel Brekke, professor, UiO, assisterende direktør, PRIO

KOMMENTARER:

Gjermund Skaar, nestleder i SVs internasjonale utvalg

Nils Butenschøn, professor, Senter for menneskerettigheter, UiO

Kristina Klakegg, internasjonalt ansvarlig, Studentparlamentet. UiO