Akademisk og kulturell boikott av staten Israel

bookmark

søndag 5. februar 2012, kl. 15:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Palestinakomiteen Oslo og Akademisk og kulturell boikott av Israel (AKULBI)

Inngang: Billett

Hvorfor er boikott av Israel nødvendig? og på hvilken måte er dette mulig?
Den israelske staten okkuperer palestinsk jord og nekter palestinerne grunnleggende menneskerettigheter, men går likevel fri for internasjonale sanksjoner. Derfor må vanlige mennesker og statlige institusjoner ta utfordringen og legge internasjonalt press på Israel. Israelske universiteter, forskningsmiljøer og kulturelle institusjoner spiller en nøkkelrolle i okkupasjonsstaten. Utstrakt samarbeid mellom staten Israel og vesten på disse feltene har bidratt til å legitimere undertrykkelsespolitikken.
 
Palestinakomiteen Oslo og Akademisk og kulturell boikott av Israel (AKULBI) inviterer til foredrag og diskusjon om akademisk og kulturell boikott av staten Israel.
 
Innledere:
Ilan Pappe er israelsk historiker og professor ved Universitetet i Exeter. Han har skrevet en rekke bøker om Midtøsten, den seneste ”Out of the frame” i 2010. Denne boken belyser Pappés kamp for akademisk frihet ved Universitetet i Haifa og hvordan han som dissident har blitt tvunget til å forlate Israel.
Gerd von der Lippe er professor i idrettssosiologi på Høgskolen i Telemark.
Hun har gjennom reiser til Gazastripen i 2011 studert fotball under okkupasjon. Hun ønsker å fortelle om de tette båndene mellom idretten og okkupasjonen , og om UEFAs valg av Israel som vertsnasjon for U21-EM i 2013.
 
Møteleder:
 
Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen