Aksjonskomité for Y-blokka

bookmark

Diskusjon om aksjonsformer for å redde Y-blokka

tirsdag 12. november 2019, kl. 20:00 til kl. 21:30

Sal: Nedjma

Arrangør: Fransk-norsk aksjonskomité mot riving av Y-blokka

Inngang: Gratis

Arrangementet er del av en aksjon mot ødeleggelse av kunstverket på Y-blokka og ønske om å stanse demonteringen av en viktig internasjonal og norsk bygning. Arrangementet vies diskusjon om aksjonsformer for å redde Y-blokka. På møtet vil det bli sendt rundt en protokoll der mulige deltagere registreres. Målet er dessuten å få dannet en aksjonskomité.

Det blir anledning til å komme med synspunkter og initiativ på møtet.

Komiteen må være forberedt på å stå på til høsten 2020.

Arrangementet er ved en fransk-norsk aksjonskomite i samarbeid med Folkeaksjonen mot riving. Leder av Folkeaksjonen mot riving; Hanne Sophie Claussen og Siri Hoem vil også være tilstede.