Aktiv dødshjelp

bookmark

Paneldebatt

tirsdag 8. april 2014, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Human-Etisk Forbund, Oslo

Inngang: Gratis

Temaet aktiv dødshjelp er sensitivt og komplekst og vekker ofte sterke følelser. Human-Etisk Forbund er opptatt av at debatten må gis rom og stimuleres i den offentlige sfære, fremfor å stenges inne i lukkede fagmiljøer.

I panelet:
Morten Horn, overlege ved nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål
Olav Weyergang-Nielsen, Foreningen for retten til en verdig død
Gunn Hild Lem, anerkjent samfunnsdebattant og forfatter, styremedlem i Human-Etisk Forbund i Akershus.
Kari Vigeland, psykolog og tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund. Forfatter av boken «Assistert død – en etisk utfordring»

 

Ordstyrer: Lorentz Stavrum, advokat og leder for utvalget som sto bak eutanasiutredningen i 2004

Les mer på Facebook her