Aktivisme eller diplomati?

bookmark

Strategier for ytringsfrihetsarbeid

torsdag 19. oktober 2017, kl. 20:00 til kl. 22:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Norsk PEN

Inngang: Gratis

Hvilke former for ytringsfrihetsarbeid gir best resultater på kort og lang sikt? Er det aksjoner innenfor landets grenser eller påtrykk utenfra fra eksilmiljøer eller diplomati? Hvem er det viktig å få på banen?

Skal appeller være høflige, bedende, indignerte eller rasende? Hvordan kan vi skape bevegelser i en fastlåst materie og hjelpe mennesker som lever under fortvilende forhold? Hva kan utgjøre en forskjell?

Et panel av ytringsfrihetsforkjempere med ulike erfaringer vil diskutere disse spørsmålene.

OBS: Arrangementet er flyttet fra kl. 19.00 til kl. 20.00.