Aldri redd for mørkets makt

bookmark

Ein norsk idealist i Sovjetunionen

tirsdag 18. oktober 2016, kl. 17:30

Sal: Nedjma

Arrangør: Vennelaget Samlagsrota

Inngang: Gratis

Halvor Tjønn samtalar med Jørgen Norheim om den nye romanen Aldri redd for mørkets makt, forteljinga om korleis Stalins skugge fell over ein norsk familie i fleire generasjonar. Vi får oppleve kva eit norsk engasjement i den sovjetiske utopien kan føre til.

NB: Arrnagementet er flyttet fra 19.00 til 17.30.