Aldring uten skam

Aldring uten skam

bookmark

En bruksanvisning

torsdag 22. mars 2018, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk psykologforening

Inngang: Gratis

Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle, heter det. Vi vil alle gjerne beholde helsa og hodet så lenge som mulig, men utfordringene ved aldring er flere. Forventninger, holdninger og muligheter knyttet til aldring varierer. Det ungdommelige er blitt standard. Er det knyttet et forventningspress til eldre i dag? Og hva skjer når kroppen er blitt skrøpelig og sinnet slitent?

Hør den kjente psykologen Sissel Grans refleksjoner rundt viktige spørsmål knyttet til aldring.