Alle barn har rett til utdanning!

bookmark

Ungdomskonferanse i regi av URO Plan Norge

mandag 20. april 2015, kl. 12:00

Sal: Wergeland

Arrangør: URO Plan Norge

Inngang: Gratis

Alle barn har rett til utdanning, men i dag er det 57 millioner barn som ikke går på skolen. I mange tilfeller har ikke familien råd til å sende barna på skole. Det kan også skyldes språklige og kulturelle barrierer, eller at barna har spesielle behov som skolene ikke greier å ivareta. Konflikter og katastrofer bidrar også til at mange barn holdes borte fra skolebenken.

At barn ikke får utdanning har enorme individuelle og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Utdanning er et av de viktigste verktøyene for å bekjempe fattigdom. Gjennom utdanning kan mennesker skape en bedre framtid for seg selv, sin familie og samfunnet.

URO og Plan Norge inviterer til ungdomskonferansen «Alle barn har rett til utdanning!» der vi setter fokus på hvorfor retten til utdanning er viktig, årsaker til og konsekvenser av at millioner av barn i verden ikke går på skole, samt hva vi kan gjøre for å realisere barns rett til utdanning. På programmet står innlegg både fra fagmiljøet og sterke personlige historier.

Velkommen!
Send din påmelding til linn.dagfinrud@plan-norge.no