Amaliedagene 2021

Amaliedagene 2021

bookmark

fredag 20. august 2021, kl. 10:00 til søndag 22. august 2021, kl. 17:00

Sal: Wergeland og Digitalt

Arrangør: WSO - We Shall Overcome

Inngang: Gratis, ingen påmelding

Om Amaliedagene

Amaliedagene ble første gang arrangert i 1999 og er den eneste norske psykisk helse-festivalen som er arrangert av mennesker som har egenerfaring med psykisk helse-tjenester. Arrangementene baseres på frivillig arbeid.

Amaliedagene arrangeres hvert år rundt 22. august, som er Amalie Skrams fødselsdag, og de strekker seg over flere dager. Alle arrangementer er åpne og gratis for alle.

Amaliedagene har egen nettside: https://amaliedagene.no/ 

Amaliedagene fletter sammen sosiale, kulturelle, faglige og politiske aspekter for å framskynde en bedre forståelse av psykisk helse enn den vi har i dag. Dette årlige arrangementet er en møteplass der fagfolk og folk med erfaring fra psykiatrien møtes som medmennesker, noe som gir grobunn for et inspirerende og nytenkende miljø.

I tillegg til å sette et kritisk søkelys på dagens praksis av psykisk helsevern / psykisk helsearbeid, forsøker Amaliedagskomiteen å gi håp ved å løfte frem både alternative veier til bedre psykisk helse og det vi mener er gode fagfolk og gode recoverybaserte tilbud.

Programmet beveger seg i forhold til aktuelle tema og problemstillinger i samfunnet. Innholdet er basert på et nedenfra og opp perspektiv hvor komiteen alltid har lagt ekstra vekt på erfaringsperspektivet gjennom sterke pasient / brukerhistorier. Amaliedagene har i alle år forsøkt å være en arena som synliggjør en ofte taus og tilsidesatt gruppe i samfunnet.

WSO Oslo og Viken er hovedarrangør for Amaliedagene, mens Aurora interesseforening, Hvite Ørn Oslo og Akershus og LMSO (Landsforening mot seksuelle overgrep) er medarrangører i 2021.

Oslo kommune støtter arrangementet økonomisk gjennom tilskudd til WSO Oslo og Viken.

 

PROGRAM:

Fredag 20. august

Wergelandssalen, Litteraturhuset 10-17. Lunsjpause 13-14

10 – 1010
Konferansier Ingrid J. Vaalund ønsker velkommen. Åpningstale ved Tormod Klovning fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

1010 – 11
Filmpremiere: Kortfilmen «Akt», om dissosiasjon. Presenteres av Eirik Tveiten, Stine Kühle-Hansen, Kent Johansson og John-Tore Eid.

PAUSE

1115 – 12
Halvor Torp forteller om Hvite Ørns Recoverykurs

PAUSE

1215 – 13
Dorrit Cato Christensen – Om boken «Kære Luise»

13 – 14 LUNSJPAUSE

 14 – 1445
Ingrid J. Vaalund: Suicidalitet – Hvordan snakke om det som ikke har ord?

PAUSE

1500 – 1545
Ane-Martha Tamnes Hansgård presenterer filmprosjektet «Diagnonsense»

PAUSE

16 – 16.45
Vegard Høgli: Om The Power, Threat, Meaning Framework.  Et alternativ til dagens diagnoser.

 

Lørdag 21. august

Wergelandssalen, Litteraturhuset 10-17.15 Lunsjpause 13-14

 10 – 1005
Konferansier Ingrid J. Vaalund ønsker velkommen

1005 – 1050
Stine Moen: Juss og tvangspsykiatri

PAUSE

11 – 1145
Mette Ellingsdalen lanserer nytt nettsted «rettigheteripsykiatrien.no» – enkel og tilgjengelig informasjon om rettigheter, med både erfaringsbasert og formell kunnskap.

PAUSE

12 – 1300
«Birgit inviterer»:  podcast med Birgit Valla i samtale med Odd Volden

13 – 14 LUNSJPAUSE

 14 – 1445
Camphill: Landsbyer med plass til alle.  Tormod H. Gjedrem og Corinna Balavoine fra Camphill

PAUSE

15 – 16
Filmen «Forelska i galskap» (20 min) – etterfulgt av samtale mellom regissør Melanie Ekholdt og hovedperson i filmen, Michael Kildal.

PAUSE

1615 – 1715
Filmen «Mikrofonen i øredobben» av Merete Nesset. Ann-Rita Gjertzen presenterer filmen.

Søndag 22. august

1100
Gudstjeneste i Ris kirke

1230 – 13
Minnemarkering ved «Skammens grav»

Wergelandssalen, Litteraturhuset 14.30-18

1430 – 1530
Bokbad: Målfrid J. Frahm Jensen i samtale med journalist Styrk Fjærtoft om boka «Varsling, med utgangspunkt i helsetjenesten».

PAUSE

1545 – 1615
Innledning til panelsamtalen: «Behovet for medisinfrie akuttilbud» ved Mette Ellingsdalen

PAUSE

16.30 – 18.00
Panelsamtale om medisinfrie akuttilbud, med fokus på muligheter og løsninger. Panel: Lars Lien, Inger-Mari Eidsvik, Anders Wenneberg, Ole Andreas Underland og Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen. Samtalen blir ledet av Olav Nyttingnes.