Amazonas: Mangfold eller motorvei?

bookmark

Seminar om framtiden til verdens største regnskog

fredag 15. oktober 2010, kl. 09:00

Sal: Skram

Arrangør: Regnskogfondet

Inngang: Gratis

Hvordan rammes miljø, klima, urfolk og lokalsamfunn når regnskogen ødelegges?
Finnes det bærekraftige alternativer for utvikling i Amazonas?
Hva kan Norge gjøre?  

Dette enorme regnskogområdet som strekker seg over ni land står overfor en rekke trusler. Målet med seminaret er å belyse dagens situasjon samt diskutere framtidige utviklingsalternativer. Vi vil også ha åpne møter både t, med foredrag, filmvisninger og andre kulturinnslag.

Blant innlederne er: Erik Solheim (Miljø- og utviklingsminister), Daniel Nepstad (Amazonasekspert), Davi Yanomami (indianerleder fra Brasil), Petronila Chumpi (indianerleder fra Peru), Arild Hagen (biolog og forskningsjournalist) og Lars Løvold (daglig leder i Regnskogfondet).

Seminaret er åpent for alle, men har begrenset antall plasser. For påmelding eller spørsmål, ta kontakt med Hanne Krogstadmo på adressen: hannek@regnskog.no

For ytterligere informasjon og detaljert program, se Regnskogfondets nettsider: www.regnskog.no