Amerikansk eksepsjonalisme og utenrikspolitikk

bookmark

Åpent møte

fredag 27. februar 2015, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Fulbright Alumni Association of Norway

Inngang: Gratis

Har du lyst til å lære om amerikansk eksepsjonalisme og hvordan dette påvirker amerikansk utenrikspolitikk? Fulbright Alumni Association Norway inviterer til åpent møte.

Det har lenge vært bred enighet om at amerikansk eksepsjonalisme er en svart/hvitt identitet der USA fremstår i to meget ulike versjoner. Enten anser amerikanere USA som det lovede land langt der borte, isolert fra resten av den gamle,korrupte verden, eller som et land med en misjonerende hensikt – nemlig å aktivt skulle redde resten av verden fra seg selv. Disse to sidene av den eksepsjonalistiske mynten sies å ha to tilsvarende utenrikspolitiske tilnærminger – isolasjonisme eller internasjonalisme.

Debatten tar utgangspunkt i forskningen til Hilde Restad, og hennes nylig utgitte bok American Exceptionalism: An Idea that Made a Nation and Remade the World om dette svart/hvittbilde av amerikansk identitet og utenrikspolitikk. Restad argumenterer for at amerikansk historie avdekker en mer eller mindre konstant utenrikspolitisk tradisjon som hun kaller unilateral internasjonalisme, heller enn en at amerikansk utenrikspolitikk kan sees på som en pendel som svinger mellom isolasjonisme og internasjonalisme. Ved hjelp av et dypdykk i historiebøker avdekker Restad at amerikanske historikere ofte har skrevet om amerikansk eksepsjonalisme og utenrikspolitikk på en subjektiv heller enn objektiv måte. Hun inviterer til en samtale mellom statsvitenskapen og nyere, mer kritisk historie om det amerikanske selvbildet og de amerikanske utenrikspolitiske tradisjonene. Boken ble blant annet skrevet under Restads periode som Fulbrightstipendiat.

Følgende ekspertpanel stiller til debatt:
Hilde Restad har en doktorgrad i internasjonal politikk og amerikansk utenrikspolitikk, og jobber som førsteamanuensis i Fredsog konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole. Hilde var Fulbrightstipendiat ved University of Virginia.
Asle Toje er forskningsdirektør ved Det Norske Nobelinstitutt. Han har en doktorgrad i internasjonal politikk fra University of Cambridge. Asle var Fulbrightstipendiat ved Columbia University.
Joar Hoel Larsen er en norsk journalist og forfatter. Han arbeider i utenriksredaksjonen i NRK. Han har tidligere vært korrespondent i LatinAmerika, USA og stringer i New Delhi, India. Han har jobbet i NRK siden 1977.