Amerikansk klimadiplomati

bookmark

Åpent møte

tirsdag 25. mai 2010, kl. 13:00

Sal: Nedjma

Arrangør: CICERO senter for klimaforskning

Inngang: Gratis

CICERO senter for klimaforskning inviterer i samarbeid med Utenriksdepartementet til møte med Nigel Purvis og Cathleen Kelly fra det amerikanske German Marshall Fund. CICERO-forsker Guri Bang vil kommentere.

Rethinking Climate Diplomacy: New Ideas for Transatlantic Cooperation Post Copenhagen

FNs Klimakonferanse i København var et veiskille i arbeidet med en internasjonal klimaavtale. Konferansen i København synliggjorde endringer i den globale maktfordelingen, med en ny og dominerende rolle for Kina og andre framvoksende økonomier. Utfallet i København stiller også grunnleggende spørsmål om hvorvidt det vil være mulig å oppnå en folkerettslig bindende og global klimaavtale langs de linjer ikke minst EU og de nordiske land har arbeidet for. Obama-administrasjonens vansker med å få klima- og energilovgivning gjennom Kongressen før FNs Klimakonferanse i Cancun mot slutten av 2010 er et av mange skjær i sjøen. København-konferansen illustrerte også hvor vanskelig det er å oppnå enighet mellom 190 høyst ulike land i en FN-ramme. Hovedbudskapet fra Purvis er at Europa og USA, som fortsatt må drive klimaforhandlingene framover, må ta inn over seg lærdommene fra København og tenke nytt for å komme videre i arbeidet med en global klimaavtale.

Nigel Purvis var del av USAs klimaforhandlingsteam under Clinton-administrasjonen. Han leder Climate Advisers, er Senior Fellow ved German Marshall Fund of the United States, og ga i mars 2010 ut ”Rethinking Climate Diplomacy”, hvor han tar for seg de strategiske veivalgene ikke minst Europa og USA står overfor etter København. Cathleen Kelly leder klima- og energiprogrammet ved German Marshall Fund og vil innlede om status og utsiktene for å få på plass en ny klimalov i USA. 

Nigel Purvis, Senior Fellow, GMF, and President of Climate Advisers
Nigel Purvis is an established climate policy expert and was a senior international negotiator on climate change from 1998-2002, ending his tenure as the deputy head of the U.S. negotiating team. He currently serves as president of Climate Advisers, a strategic consulting firm specializing in U.S. climate change policy, international climate change cooperation, global carbon markets, and climate-related forest conservation.

Previously, Mr. Purvis directed U.S. environmental diplomacy as deputy assistant secretary of State for oceans, environment, and science. In that capacity, he oversaw diplomacy on climate change, biodiversity conservation, forests, international trade, toxic substances, and ozone depletion. From 2005-2007, Mr. Purvis served as vice president for policy and external affairs at The Nature Conservancy. From 2002-2005, he was a senior scholar in the foreign policy program of The Brookings Institution. During that period, he also served as an international affairs fellow at the Council on Foreign Relations.

Recent publications by Nigel Purvis: Rethinking Climate Diplomacy: New Ideas for Transatlantic Cooperation post-Copenhagen 

Cathleen Kelly, Director, Climate & Energy Program, GMF
Cathleen Kelly is the Director of the Climate & Energy Program at the German Marshall Fund of the United States. She has more than 15 years of experience working on climate policy issues in the U.S. and internationally. She overseas GMF’s work to accelerate and inform the U.S. climate and energy debate by sharing best practices from Europe and to support transatlantic dialogue on key elements of a global climate deal.

Before joining GMF in 2008, Ms. Kelly was the Director of Climate Change Policy at the Nature Conservancy, where she developed recommendations to shape U.S. and international climate policies, including on the design and implementation of carbon markets, ensuring the credibility of U.S. and international offsets, incentives to reduce deforestation, options to finance adaptation and clean technologies in major developing economies, among others. She also coordinated the activities of TNC’s field offices in the U.S. and internationally to share with policy makers the latest science on climate change impacts to wildlife and natural areas and recommendations to minimize these impacts.

Prior to her work at the Nature Conservancy, Ms. Kelly was a Senior Policy Advisor at the Center for Clean Air Policy, where she developed and presented recommendations to climate negotiators from more than 30 countries on options to design an international climate agreement. She also led climate and energy policy dialogues and capacity building workshops in Mexico, the Caribbean, Brazil and Poland.

Education: Ms. Kelly holds an M.A. in International Relations with a focus in Energy and Environmental Policy from the Johns Hopkins University Paul H. Nitze School of Advanced International Studies and a B.A. in Political Science and Music from the University of Wisconsin-Madison