Amerikansk og norsk helsetjeneste: en ny resept for dem begge?

bookmark

Boklansering

tirsdag 30. mai 2017, kl. 17:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Folkehelseinstituttet og Senter for global helse, UiO

Inngang: Gratis

Helsetjenesten i USA har store utfordringer, og fremtiden er nå mer usikker enn på lenge. På denne boklanseringen vil Obamacare-arkitekt Dr. Ezekiel Emanuel presentere sin kommende bok «Prescription for the Future».

Påmelding: Arrangementet er gratis, men har begrensede antall plasser. Arrangementet vil pågå på engelsk. Meld deg på: her

 

Program
Dr. Ezekiel Emanuel foreslår tolv transformative grep for amerikansk primærhelsetjeneste – blant dem store endringer i oppfølgningen av kronisk syke og måling av kvalitet. Etter flere møter med Donald Trump vil Emanuel også forklare hvordan disse endringene kan bli gjennomført i hans presidentperiode.

Biografi
Ezekiel Emanuel er lege, professor ved Universitetet i Pennsylvania og rådgiver for Det hvite hus. Han har skrevet en rekke bøker og skriver fast i New York Times.

Fastlege Bente Aschim og Professor Jan Frich vil kommentere hva de foreslåtte grepene betyr for norske helsetjeneste, før det blir debatt.

Moderator
Trygve Ottersen, Områdedirektør, Folkehelseinstituttet og førsteamanuensis, Institutt for helse og samfunn, UiO

Velkommen
Andrea S. Winkler, Professor og Direktør for Senter for global helse, UiO

Foredrag
Ezekiel Emanuel, Professor, University of Pennsylvania.

Kommentarer
Bente Aschim, Fastlege og vinner av «Allmennlegeprisen» 2014. Jan Frich, Leder for Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO og professor ved Institutt for helse og samfunn, UiO.

Foto: www.ezekielemauel.com 

 

ENGLISH:

American and Norwegian health care: a new prescription for both?

The health services in the US faces great challenges and the future is now more uncertain than for a long time. At this launch event, Obamacare-architect Dr. Ezekiel Emanuel presents his forthcoming book «Prescription for the Future».

Program
Twelve transformative practices are proposed by Ezekiel Emanuel – among them profound changes in the coordination of chronic care and in the measurement of quality. Following recent conversations with Donald Trump, Emanuel will also explain how these changes can happen during his presidency. General practitioner Bente Aschim and Professor Jan Frich will comment on the implications of the proposed practices for the Norwegian health service.

Biography
Ezekiel Emanuel is a doctor, professor at University of Pennsylvania and a White House advisor. He has written several books, and is writing regularly in the New York Times.

Moderator
Trygve Ottersen, Executive Director, Norweigan Institute of Public Health, Ass. professor, Institute of Health and Society, UiO

Welcome
Andrea S. Winkler, Neurologist, Chair of Global Health and Director of the Centre for Global Health, UiO.

Key note
Ezekiel Emanuel, Medical doctor, Professor, University of Pennsylvania.

Commentators
Bente Aschim, General practitioner, former winner of the «Allmennlegeprisen», the General practitioner award.
Jan Frich, Professor of Medicine, expert on health management and quality of health service.

Registration: Sign up

Photo: www.ezekielemauel.com