Ånd og hånd

bookmark

Hans Nielsen Hauges Etikk for liv og virke

tirsdag 27. januar 2015, kl. 12:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Luther Forlag og Haugeinstituttet i samarbeid med Skaperkraft og Hauge School of Management

Inngang: Gratis

Industrigründer, storbonde, skipsmegler, forkynner, brennevinbrenner og forfatter. Den bemerkelsesverdige skikkelsen Hans Nielsen Hauge startet Norges første folkebevegelse og la ifølge flere historikere grunnlaget for vårt moderne demokrati. Hvilken betydning har Hauge-arven. Hva kan vi lære av ham i dag?

Velkommen til panelsamtale og boklansering:

Deltakere:
Filosof Henrik Syse                                                          
Forsker Linda Helén Haukland                        
Skaperkraft-leder Hermund Haaland
Professor Guttorm Fløistad                                
Rådgiver Jørn Bue Olsen
Førsteamanuensis Per Ingvar Haukland                    
Forfatteren Sigbjørn Ravnåsen

Det serveres enkel lunsj.

«Hauges etikk anerkjenner menneskets skapertrang og den motivasjonen som ligger i å utgjøre en forskjell for seg selv og samfunnet rundt.»
Henrik Syse, filosof, forfatter og seniorforsker ved PRIO

Hans Nielsen Hauge er ifølge historiker Karsten Alnæs en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie. Den etiske kjernen i hans tenkning utkrystalliserer seg i brorskapstanken, tjenesteoppdraget, forvalteransvaret og likeverdstanken.

I boken Ånd og hånd – Hans Nielsen Hauges etikk for liv og virke kan du lese om hvem Hauge var, hans etikk og en rekke eksempler på hvor relevant denne tenkningen er i dag. Første utgave av boken kom ut i 2002. Nå er den oppdatert med en helt ny del med aktualiseringer fra flere av paneldeltakerne.

Sigbjørn Ravnåsen (f. 1941) er pedagog, skoleleder, forsker og politiker med en rekke verv bak seg. Ravnåsen har ledet Haugeinstituttet fra 2006.