Angela Merkels innflytelse - før og nå

Angela Merkels innflytelse – før og nå

bookmark

fredag 24. mai 2019, kl. 12:00 til kl. 14:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: SIFA - Students' Initiative on Foreign Affairs

Inngang: Gratis

I oktober 2018 ble det kjent at Tysklands forbundskansler Angela Merkel ikke søker gjenvalg i forbundsdagsvalget i 2021 etter 14 år som statsleder. Kansler Merkel har vært en ledende figur både i Tyskland og Europa, og hennes lederskap har representert både stabilitet og samarbeid i en tid som i økende grad har blitt karakterisert av fragmentering både nasjonalt og i EU.

Hvordan har koalisjonsregjeringen CDU-SPD medvirket til en endring i det tyske politiske landskapet? Hvilken innvirkning har kansler Merkel hatt på hendelsene og utfordringene som har oppstått i løpet av hennes regjeringstid, som finanskrisen og flyktningekrise? Hvordan blir Merkels lederskap oppfattet internasjonalt og har dette påvirket hennes posisjon blant verdens ledere?

Sammen med generalsekretær i Atlanterhavskomiteen, Kate Hansen Bundt, Deputy Chief of Mission ved Den tyske ambassaden i Oslo, Marcus Hicken, og Morgenbladet-journalist og forfatter av boken Tyskland Stiger Frem, Sten Inge Jørgensen, inviterer studentforeningen Students’ Initiative on Foreign Affairs (SIFA) til debatt om Kansler Merkels innflytelse på tysk og europeisk politikk de siste 14 årene.

Arrangementet foregår på engelsk