Ansvarlig kreftforskning – hvordan få det til?Foto: iStock

Ansvarlig kreftforskning

bookmark

hvordan få det til?

tirsdag 14. februar 2023, kl. 17:00 til kl. 18:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Bioteknologirådet og PINpOINT

Inngang: Gratis - påmelding

Persontilpasset kreftbehandling er en sentral del av både dagens og morgendagens helsetjeneste. Dette kan bidra til bedre helse, men medfører også høye kostnader til nye behandlinger, forskning og utvikling. Hvordan man skal prioritere innenfor behandling og forskning er spørsmål som hele samfunnet må ta stilling til, også kreftforskere. Ansvarlig forskning og innovasjon innebærer en vilje og evne til kritisk refleksjon over egen forskning og dens påvirkning på samfunnet. Men hvordan gjør man det?

Bioteknologirådet og PINpOINT, et kreftforskningssamarbeid mellom Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, inviterer til et åpent møte med kreftforskere for å høre deres refleksjoner rundt samfunnsansvar i kreftforskningen generelt og i eget arbeid. Vi skal også snakke om prioriteringer; hva tenker en kreftforsker om de høye prisene på kreftmedisiner? Og hvilket ansvar har hver enkelt forsker?

 

Deltakere:

Caroline Engen, Senter for vitenskapsteori UiB

Sigrid Skånland, PINpOINT

Jorrit Martijn Enserink, PINpOINT

Ordstyrer: Eirik Joakim Tranvåg, Bioteknologirådet