Antibiotikaresistens: Hva gjør vi for å unngå skrekkscenariene?

bookmark

- med et spesielt fokus på tuberkulose

fredag 18. november 2016, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: LHLs internasjonale tuberkulosestiftelse

Inngang: Gratis

Arrangementet varer fra kl. 9.00 – 13.00.

Antibiotikaresistens har endelig blitt et yndet tema i media. Leger advarer mot økende resistens i norske sykehus samtidig som norske politikere deltar på møter i FN og innser alvoret ved at livreddende medisiner ikke lenger virker og at selv ufarlige infeksjoner kan få dødelig utfall.

Og hvorfor er det viktig å sette problematikken rundt antibiotikaresistens høyt på agendaen?

Hvert år dør 700 000 mennesker av antibiotikaresistens- også i Norge forekommer det dødsfall. Innen 30 år risikerer vi at 10 millioner liv årlig vil gå tapt, en fjerdedel på grunn av resistent tuberkulose, og kostnadene vil være astronomiske.

På dette seminaret vil man få innsikt i hvordan resistens har utviklet seg, hvordan tuberkuloseepidemien er sentral, hva som må gjøres og diskusjon om hvilket ansvar ulike aktører har.  

Påmelding skjer ved å sende mail til post@lhl-internasjonal.no