Antibiotikaresistens

bookmark

Er vi på vei inn i den post-antibiotiske æra?

mandag 26. september 2016, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Farmasøyter uten grenser og Norges Farmaceutiske Forening

Inngang: Gratis

Verdens helseorganisasjon (WHO) slo i 2012 fast at antibiotikaresistens er en av de største helsetruslene verden står overfor. Hva gjør norske myndigheter og farmasøyter/helsepersonell nasjonalt og internasjonalt for å begrense problemet?