Antikken på norsk

bookmark

Gamle tekster, nye oversettelser

lørdag 3. desember 2016, kl. 12:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk klassisk forbund (NKF), Traveling texts

Inngang: Gratis

Norsk Klassisk Forbund inviterer til førjulsseminar om norske oversettelser av antikkens litterære klassikere.

Hva er oversatt? Hva må oversettes på nytt? Hvilken rolle spilte oversettelser av Homer for den gryende norske nasjonalfølelsen på 1800-tallet? Hva gjør en oversetter for å gjøre Aristofanes’ to tusen år gamle vitser morsomme på norsk?

 

Program:

12.00-12.40
Åpning ved Eirik Welo, NKF

Mathilde Skoie: Hvorfor oversette, og hvorfor gjenoversette?

Tor Ivar Østmoe: Hva er oversatt?

Framføring: Cicero mot Catilina

 

12.40-13.00 pause

 

13.00-13.40
Christine Amadou: «…kvart til sitt heimemaal»: Homeroversettelser og nasjonal identitetsbygging

Framføring: Homer, Odysseen

 

13.40-14.00 pause

 

14.00-15.30:

Framføring: Aristofanes, Froskene

Antikkens drama på norsk. Bokbad med:
Finn Iunker (dramatiker og tilrettelegger)

Robert Emil Berge (skuespiller, regissør og oversetter)

Ordstyrer: Karl Kristian Kirchhoff