Antikkens politiske filosofi

Antikkens politiske filosofi

bookmark

Fellesskap og demokrati i antikkens Hellas

mandag 17. september 2018, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Agora - Journal For Metafysisk Spekulasjon

Inngang: Gratis

Lansering av nytt stort nummer av tidsskriftet Agora, nr. 2-3, 2018. Tema: Antikkens politiske filosofi.

Innlegg av Hallvard Fossheim (UiB), Pål Rykkja Gilbert (UiO) og Ellisif Wasmuth (Univ. i Essex)

Hva legitimerer demokratiet? Hva kreves av politikere? Hvor går grensen mellom offentlig og privat?

Når ting man har tatt for gitt, nå ser ut til å være truet, medfører dette fornyet interesse for grunnleggende spørsmål. Det første store demokratiske eksperimentet finnes i antikken. Det vi finner der, kan likevel overraske. Den antikke tradisjonen anså politikk ikke som et randfenomen i tilværelsen, men som rammene for menneskelivet. Samtidig tok man slett ikke for gitt at demokratiet var trygget, eller at demokratiet ga det beste svaret på hvordan leve sammen. Anklager om politisk inkompetanse stod sentralt hos kritikere. Den politiske overveielsen overskred også skillet mellom borger og privatperson, og selve ideen om klok overveielse stod spent mellom det konservative og det radikale.

Alle velkomne. Gratis adgang. Enkel servering.