Antisemittisme i egne rekker

bookmark

– hvilket ansvar har kirken?

fredag 19. oktober 2012, kl. 11:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Mellomkirkelig Råd og Den Norske Israelsmisjon

Inngang: Gratis

Kl.11.00 ”Arven fra jødene” v/ Rolf Gunnar Heitmann
Kl.12.00 ”Er Bibelen antisemittisk?” v/ Gunnar Haaland

Det blir mulighet til å kjøpe lunsj på stedet – dette krever påmelding

Kl.14-16 Panelsamtale 70 år etter deportasjonen: ”Antisemittisme i egne rekker – hvilket ansvar har kirken?” Innledning ved Torleiv Austad.
Paneldeltakere:
Generalsekretær i Mellomkirkelig Råd Berit Hagen Agøy
Generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon Rolf Gunnar Heitmann
Forstander for Det Mosaiske Trossamfund Ervin Kohn
Tidl. forstander for Det Mosaiske Trossamfund Anne Sender
Sjefredaktør i Dagen Vebjørn Selbekk

Ordstyrer: nestleder i Kirkerådet og generalsekretær i Norske Kirkeakademier, Kristin Gunleiksrud

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det er godt mulig å delta på deler av arrangementet. Ved bestilling av lunsj, ta kontakt med Den Norske Israelsmisjon på post@israelsmisjonen.no eller tlf.22 98 85 00 senest 16. oktober.

Se nærmere info på www.israelsmisjonen.no

Seminaret arrangeres i forbindelse med at det er 70 år siden deportasjonen av norske jøder. Flere undersøkelser det siste året har avdekket at antisemittismen lever i det norske samfunnet. Vi ønsker særlig å rette fokus på antisemittisme og antijudaisme i kirken, og hvilke aktuelle utfordringer vi i den anledning står overfor i dag.