Antropologi i det 21. århundre: Radikal, konservativ eller irrelevant?

bookmark

Jubileumsforedrag og debatt

torsdag 16. oktober 2014, kl. 17:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Sosialantropologisk institutt

Inngang: Gratis

Sosialantropologisk institutt feirer 50 år, og inviterer til debatt.

Hva som er fagets kjerne i en tid da vi alle er både innfødte og kosmopolitter, både tilskuere og deltagere på en «glokal» scene? Kvelden er delt inn to deler, med matservering midtveis.

Første innlegg er ved professor emerita Signe Howell, som stiller spørsmålet: «Antropologi: et verneverdig fag?»

Signe Howell har studert ved University of London School of Oriental and African Studies og ved Oxford University, der hun tok doktorgraden 1980. Howell har bl.a. gjort feltstudier hos chewong-folket i Malayahalvøyas høyland og hos lio-folket på øya Flores i Øst-Indonesia, og har sammenlignet deres sosiokulturelle grunntrekk. Hun har også studert slektskap i Norge, særlig den betydelige veksten i internasjonal adopsjon.

Videre vil professor Marianne Lien holde innlegget: «Antropologi i en verneverdig verden: er verktøykassen god nok?»

Marianne E. Lien er utdannet ernæringsfysiolog og sosialantropolog. Hun har lang erfaring med forskning i skjæringsfeltet mellom forbruk, produksjon og markedsføring med fokus på mat og ernæringspolitikk. Siden 1998 har hun vært ansatt ved Sosialantropologisk Institutt. Forskningen drives blant annet av en interesse for grunntrekk ved vårt eget samfunn, og for hvordan komparasjon og etnografisk metode kan gi oss et dypere innblikk i prosesser og kulturelle antagelser som vi ellers tar for gitt. Lien har regional kompetanse i Norge og Norden, og Australia.

Det blir en enkel matservering før vi går videre til kveldens paneldebatt.

Førsteamanuensis Thorgeir Kolshus leder debatt, etter korte innlegg fra professor Thomas Hylland Eriksen, professor Unni Wikan, mastergradsstudent Ola Fjeldstad, sosialantropolog Margit Klingen Daams og professor Helge Jordheim.

Konstruktiv uenighet og høy temperatur garanteres.