ÅPENT MØTE

bookmark

Om delt bosted etter samlivsbrudd og barneloven; barnets beste, eller nest beste?

tirsdag 28. februar 2017, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Mannsforum

Inngang: Gratis

Debatten om barneloven og delt bosted har rast i avisen og i norske fagmiljøer. Mannsforum tar debatten:

  •         Er delt bosted barnets beste?
  •         Hva viser forskningen (også for barn under 3 år)?
  •         Hva mener Barneombudet?
  •         Barneloven: Hva mener politikerne i familiekomiteen og Ap om delt bosted?

 

Program: 

1800    Velkommen ved Mannsforums leder Kjetil Thue

1810    Barneombudets vurdering av delt bosted og barnets beste etter samlivsbrudd              

1830    Forskningsnytt om delt bosted og barnets beste etter samlivsbrudd

v/ Professor Einar Meland, Universitetet i Bergen 

1850    Hva sier forskning og statistikk om delt bosted? Hva med barn under 3 år?

v/ Styremedlem og far Henrik Hammerhei Slevigen

1910    Familiekomiteen sin innstilling til ny barnelov og ap sine tanker om delt bosted

1930    Paneldebatt mellom innlederne og salen

2000    Pause m/kaffe og enkel bevertning

2015    Møtet fortsetter med Årsmøte 2017 for MannsForums medlemmer

 

Møtet er åpent og gratis

 

Endringer i Barneloven – behandles i Stortinget 7.mars

For å sikre barna samvær med begge foreldrene, og dempe konflikter mellom foreldrene som rammer barna, vil barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) endre barneloven og sikre barn rett til å se både mor og far. I tillegg til foredragsholderne inviterer Mannsforum norske politikere fra alle partier som kan markere seg ved delta i plenumsdebatten