Åpent møte før statusrapport om sivile og politiske rettigheter

bookmark

torsdag 8. mars 2018, kl. 14:00 til kl. 16:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Inngang: Gratis med påmelding

Velkommen til åpent møte før FN skal vurdere om Norge respekterer våre sivile og politiske menneskerettigheter.

Norge var en av de første statene som sluttet seg til FNs internasjonale hovedkonvensjon som beskytter våre sivile og politiske menneskerettigheter (SP). Staten leverer en statusrapport om gjennomføring av konvensjonens forpliktelser hvert femte år.

FNs Menneskerettighetskomite, som overvåker SP, skal ha dialogmøte med Regjeringen 14.-15. mars 2018. Komiteen har en stående invitasjon til frivillige organisasjoner og uavhengige institusjoner som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) om å gi innspill til møtet med staten. Flere har allerede gitt skriftlige innspill. Komiteen vil etter møtet med staten gi konkrete anbefalinger til Regjeringen, om nødvendig oppfølging.

Hvilke temaer er det som bekymrer når det gjelder beskyttelse av personlig integritet, rettsikkerhet og politiske rettigheter for alle i Norge?

NIM inviterer til åpen diskusjon om dette spørsmålet. Vi har invitert organisasjoner som har gitt tilleggsinformasjon til Menneskerettighetskomiteen og myndighetene ved Justis- og beredskapsdepartementet, til å diskutere sammen med andre interesserte.

Program:
14:00 – Velkommen

14:05 – 14:10 Kort om rapporteringsprosessen til SP (5 min), NIM

14:10-14:15 Myndighetene oppsummerer anbefalingene forrige runde, forbedringer inneværende periode og gjenstående utfordringer (5 min), Justisdepartementet v/ Sveinung Rotevatn, statssekretær

14:15 – 14:40 Ulike aktører som har sendt tilleggsinformasjon til SP trekker frem 2-5 hovedsaker fra deres supplerende rapporter:
o NIM v/ Petter Wille, direktør
o Helsingforskomiteen v/ Gunnar Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær
o NOAS v/ Marek Linha, rådgiver
o Sametinget v/ Jon Petter Gintal, seksjonssjef

14:40 – 15:30 Paneldiskusjon av noen sentrale utfordringer

Slutt.

15:30 – 16:00 Praktisk koordinering blant deltakere fra det sivile samfunn før Genève

Påmelding til info@nhri.no