Åpent møte: Interessekonflikter i forskningen

bookmark

torsdag 26. mai 2016, kl. 10:00

Sal: Skram

Arrangør: Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Inngang: Gratis

Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) inviterer til åpent møte om interessekonflikter i forskning.

Temaet har ikke minst har blitt aktualisert den siste tiden i diskusjoner rundt forskningens uavhengighet. Interessekonflikter er et tema NENT jobber spesielt med i år.

Noen av spørsmålene vi ønsker å løfte frem på møtet og diskutere er:

 • Hva innebærer kravene om uavhengighet og åpenhet i forskningen?
 • Hvordan kan uavhengigheten best sikres i en tid med tette koblinger mellom forskning, politikk og næringsliv og sterke krav til forskningens nytteverdi?
 • Hvilket ansvar har forskere og oppdragsgivere for å sikre en best mulig rollefordeling?
 • Opplever forskerne selv at de blir styrt?

Innledninger ved:

 • Helene Ingierd, sekretariatsleder i NENT
 • Ingrid Bay-Larsen, NENT
 • Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet
 • Svein Sjøberg, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
 • Klaus Mittenzwei, forsker, NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi
 • Svein Sundby, Havforskningsinstituttet
 • Norunn S. Myklebust, adm. direktør, NINA – Norsk institutt for naturforskning
 • Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo
 • Arvid Hallén, direktør i Norges forskningsråd

Etter innleggende blir det paneldebatt.

Ordstyrer: Aslak Bonde

I pausen serveres enkel lunsj.

NB! Møtet vil bli filmet. Opptakene blir publisert på vår YouTube-kanal i etterkant av arrangementet.

For påmelding, trykk her.