Åpent møte med sannhets- og forsoningskommisjonen

Åpent møte med sannhets- og forsoningskommisjonen

bookmark

fredag 22. november 2019, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Skram

Arrangør: Sannhets- og forsoningskommisjonen

Inngang: Gratis

Sannhets- og forsoningskommisjonen ønsker velkommen til åpent møte på Litteraturhuset, Oslo fredag 22. november fra 18.00 til 20.00.

PROGRAM
Kunstnerisk innslag ved Viktor Bomstad
Velkomsthilsen ved Marianne Borgen, ordfører i Oslo
Dagfinn Høybråten, kommisjonsleder
Mikkel Eskil Mikkelsen, sametingsråd – Sametinget
Jan Daleng, Norske Kveners Forbund
Birger Nesholen, Foreningen Skogfinske interesser
Bjørnar Seppola, Kvenlandsforbundet
Marit Myrvoll, kommisjonsmedlem
Innspill og kommentarer fra salen

Ordstyrer: Liss-Ellen Ramstad

Møtet vil bli streamet her.

For informasjon på sørsamisk, lulesamisk, kvensk, nordsamisk og finsk, gå inn på våre hjemmesider.