Åpent møte før høring av Norge i FNs torturkomité

bookmark

onsdag 18. april 2018, kl. 14:00 til kl. 16:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Inngang: Gratis med påmelding

Norge var en av de første statene som sluttet seg til FNs torturkonvensjon (CAT). Staten leverer en statusrapport om gjennomføring av konvensjonens forpliktelser hvert femte år. FNs torturkomité som overvåker CAT, skal ha dialogmøte med Regjeringen 24.-25. april 2018. Komiteen har en stående invitasjon til frivillige organisasjoner og uavhengige institusjoner som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) og Sivilombudsmannens forebyggingsenhet, om å gi innspill til møtet med staten. Flere har allerede gitt skriftlige innspill. Komiteen vil etter møtet med staten gi konkrete anbefalinger til Regjeringen, om nødvendig oppfølging.

Hvilke utfordringer i Norge er det som er så graverende at de bekymrer Torturkomiteen?

NIM inviterer til åpen diskusjon om dette spørsmålet. Vi har invitert organisasjoner som har gitt tilleggsinformasjon til Torturkomiteen og myndighetene ved Justis- og beredskapsdepartementet, til å diskutere sammen med andre interesserte.

Program:
14:00 –            Velkommen
14:05 – 14:10   Kort om rapporteringsprosessen til CAT (5 min), NIM
14:10 – 14:15   Myndighetene oppsummerer anbefalingene forrige runde, forbedringer inneværende periode og gjenstående utfordringer (5 min), Justisdepartementet
14:15 – 14:40   Ulike aktører som har sendt tilleggsinformasjon til SP trekker frem 2-5 hovedsaker fra deres supplerende rapporter (5 min hver):

  • NIM v/ Petter Wille, direktør
  • SOM-NPM v/ Helga F Ervik, kontorsjef
  • NGO-forum v/ Advokatforeningen, Else McClimans
  • We Shall Overcome v/ Mette Ellingsen

14:40 – 15:30   Paneldiskusjon av noen sentrale utfordringer

Slutt.

15:30 – 16:00   Praktisk koordinering blant deltakere fra det sivile samfunn før Genève

Påmelding til info@nhri.no