Åpent møte om hvordan vi best kan hjelpe flyktninger i Oslo

bookmark

Innvandrerorganisasjoner støtter flyktninger i Oslo - Sammen for byen vår

lørdag 13. februar 2016, kl. 10:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Innvandrernes Landsorganisasjon - INLO Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo - RIO Kvinner i Fokus - KIF ERAS-nettverket Enhet for mangfold og integrering i Oslo kommune - EMI Radio Latin-Amerika

Inngang: Gratis

Utgangspunktet for møtet er et ønske om å bidra til å gjøre situasjonen for flyktninger i Oslo bedre. Mange sitter lenge på mottak og trenger noen å snakke med, nye venner, aktiviteter ute og inne, flere prosjekter for både unge og voksne. På møtet vil vi snakke om hvordan vi direkte kan hjelpe til. Vi ser et stort positivt engasjement rundt mottakelsen av flyktninger til byen, men også negative holdninger og hat har fått grobunn. Alle skal behandles med respekt og medmenneskelighet – og dette er noe vi vil fokusere på.

Hør mere om hvordan du kan bidra til en bedre hverdag for flyktninger.
Har du lyst til å bidra med dine erfaringer, språkkunnskaper, som verge eller på mottak?
De som vil kan ta med bidrag til flyktninger på asylmottak; for eksempel tegnesaker, blyanter, skriveblokker, annet skolemateriell …