Åpent verksted for nasjonal klimadag 24/8

bookmark

Kreativ mobilisering

tirsdag 9. april 2013, kl. 18:30

Sal: Kverneland

Arrangør: Norsk Klimanettverk

Inngang: Gratis

Synes du klimaendringene får altfor lite plass i norsk offentlighet? Nå kan du bidra til å gjøre noe med det.  24. august arrangeres en stor, nasjonal klimamarkering i regi av Klimavalg 2013, en allianse på 52 organisasjoner som samler seg for å få klimasaken høyt opp på dagsorden ved Stortingsvalget 2013.

Se for deg en kreativ mobilisering over hele landet, med aksjoner og stunts som skaper positiv oppmerksomhet, engasjement og politisk press for en ny, norsk kurs i klima- og energipolitikken. Idéverkstedene Hev stemmen! er i regi av Norsk klimanettverk. Målet for oppstartsmøtet er å få flest mulig gode ideer på bordet til arbeidet med markeringen 24.8. Det er lav terskel for å bli med, god stemning, og når verkstedet er over avslutter vi kvelden med et glass.