Arabisk blues

bookmark

Dominique Eddé og Karim Miské

tirsdag 4. mars 2014, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

The first time? The first time was in Cairo, at the Fahmihs’ house in Garden City.

Dominique Eddés roman Kite er en fragmentert fortelling om privilegerte liv slik de leves av et egyptisk-libanesisk miljø fra før den libanesiske borgerkrigen bryter ut, og fram til våre dager. Mali og Farid møtes første gang i Kairo. Siden preges livene deres av krig og storpolitikk. Eddé har også skrevet romanen Kamal Jann. Her er hovedpersonen en vellykket forretningsmann med libanesisk bakgrunn som får vite at broren er på vei til Paris for å gjennomføre en terroraksjon. En blodig familiehistorie rulles langsomt opp.

Karim Miské har etter tjue år som dokumentarfilmskaper skrevet sin første roman, som har fått tittelen Arab Jazz. Her er scenen Paris, nabolaget er multietnisk, og en jødisk kvinne blir funnet myrdet. Er mordet religiøst motivert?

Eddé var redaktør for den franske utgaven av Orientalismen. Tror hun Saids tenkning om «den andre» preger henne også som skjønnlitterær forfatter? Og hva tenker de to om å skrive romaner der storpolitikken nedfeller seg i enkeltmenneskers liv, og menneskeskjebner avgjøres av religiøse motsetninger, krig og blodige hender? Ellen Svendsen er filosof og statsviter og leder samtalen, som foregår på fransk med simultantolking til norsk.

Arrangementet er en del av Saladindagene 2014. Se fullt program og mer informasjon på www.litteraturhuset.no/saladin.

Arabic Blues
Dominique Eddé and Karim Miské
Tuesday, March 4th at 7 p.m.
The first time? The first time was in Cairo, at the Fahmihs’ house in Garden City.

Dominique Eddé’s novel Kite is a fragmented story about the privileged lives led in an Egyptian-Lebanese community from before the Lebanese civil war erupts and until the present day. Mali and Farid first meet in Cairo, after which their lives are marked by war and politics. Eddé has also written the novel Kamal Jann about a protagonist who is a successful businessman with a Syrian background who learns that his brother is heading for Paris to carry out a terrorist attack. A blood-soaked family history is gradually revealed.

After twenty years as a documentary filmmaker, Karim Miské has written his first novel, Arab Jazz. The setting is a multi-ethnic neighbourhood in Paris where a Jewish woman is found murdered. Could the homicide be religiously motivated?

Eddé was the French editor of Said’s Orientalism. Does she believe that Said’s thinking concerning the ‘other’ has influenced her own fiction writing? And what do she and Miské think about writing novels where major political issues affect ordinary people’s lives and where such lives become entangled with religious conflict, war and bloodied hands? Ellen Svendsen, a philosopher and political science scholar, will lead the conversation, which will take place in French with simultaneous translation into Norwegian.