Arbeiderklassen og blikket ovenfraFoto: forlagene.

Arbeiderklassen og blikket ovenfra

bookmark

Litterære og sosiologiske perspektiver på sosial ulikhet i Norge i dag

torsdag 28. november 2019, kl. 19:00 til kl. 20:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO og Institutt for samfunnsforskning

Inngang: Gratis

Hvem er arbeiderklassen i vår tid? Når hvite industriarbeidere som lukter mann, møkk og metall ikke lenger er så utbredt i Norge, betyr det at arbeiderklassen ikke finnes her lenger? Eller synliggjør dette et behov for nye skildringer av «vanlige folk»?

NAV-skandalen kan sees på som et uttrykk for de etablerte og ressurssterkes mistro til arbeiderklassen. Men spenninger mellom ulike samfunnsgrupper finnes også på en rekke andre områder, ikke minst i uenighetene om sentralisering, klima og bompenger. Kanskje har mennesker med vanlige liv og økonomiske utfordringer andre drømmer og politiske meninger enn det middelklassen ønsker at de hadde? Den kulturelle middelklassen stemmer ofte til venstre og mener at de er på lag med arbeiderklassen. Men forstår de egentlig noe av den?

Vi har samlet tre skjønnlitterære forfattere og to sosiologer til samtale om hvem arbeiderklassen er i vår tid; om det er noe den kulturelle middelklassen ikke forstår, og om deres blikk på andre betyr noe. Hvordan ser sosial ulikhet ut i dagens Norge?

Med Jens M. Johansson, Ingvild H. Rishøi, Zeshan Shakar, Marte Mangset og Jørn Ljunggren. Ordstyrer: Cathrine Sandnes.

Arrangeres av: Forskningsprosjektet Den moderne arbeiderklassen, Institutt for samfunnsforskning og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO.