Årbok om menneskerettigheter i Norge 2013

bookmark

Boklansering

onsdag 26. mars 2014, kl. 08:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Inngang: Gratis

Før 17. mai skal et nytt menneskerettighetskapittel i Grunnloven vedtas. Men hvilke rettigheter kommer med? Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, ved SMR inviterer til lanseringsseminar av Årbok om menneskerettigheter i Norge 2013. Temaet vil altså være den foreslåtte grunnlovsrevisjonen, med spesielt fokus på grunnlovsfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Program:
08:00-08:15  Lett servering
08:15-08:30  Åpning og velkomst:
Direktør Inga Bostad, SMR
Stortingspresident Olemic Thommessen

08:30-09:00
Innledning: Fhv. høyesterettsjustitiarius Carsten Smith, innleder: Perspektiver på styrking av menneskerettigheter i Grunnloven

09:00-10:30
Panelsamtale:
Trine Skei Grande (V)
Jette Christensen (Ap)
Michael Tetzschner (H)
Asbjørn Eide, professor emeritus
Benedicte Moltumyr Høgberg, professor og fagsekretær for Lønning-utvalget.
Ordstyrer: Frøy Gudbrandsen, kommentator i Bergens Tidende

Det vil være anledning til å stille spørsmål.