Are there foreigners in Art?

bookmark

Internasjonal konferanse

torsdag 14. februar 2008, kl. 10:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Nasjonalmuseet og Du store verden

Inngang: Billett

Er kulturelt mangfold en politisk innblanding i kunsten? Mangfoldsåret 2008 markeres med en internasjonal konferanse som stiller kritiske spørsmål rundt følgende temaer: 

  • Kvalitetskriterier – hvem velger hva som skal ses og hvem skal se det? 
  • Hvem definerer kriteriene? 
  • Hvilken historie blir fortalt? 
  • Består samfunnet av flere, likeverdige kulturer per I DAG?
  • Betyr kulturelt mangfold i kunsten at man reserverer seg mot kritisk bedømmelse?
  • Representerer kulturelt mangfold en politisk innblanding i kunsten?
  • Skal kunstnerens etniske bakgrunn blir fokus for politiske beslutninger; bedømmer man ut ifra etnisitet og ikke ut ifra kunstneriske kvaliteter? Kategoriserer kuratorer og kritikere kunsten ut ifra kunstnerens etniske bakgrunn?
  • Er kulturelt mangfold det samme som kulturell integreringspolicy? Hvor ligger forskjellen og hvor ligger problemene? 

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design har invitert kapasiteter som Salah Hassan (USA), Augustus Caseley-Hayford (Storbritannia), Salah Hassan (USA), Koyo Kouoh (Senegal), Bisi, Silva (Vest-Afrika/USA), Octavio Zaya (USA), Els vand der Plas (Nederland), Oscar Pripp (Sverige), Shaheen Merali (Tyskland) og David Elliot (Tyrkia) til å innlede. 

Moderator er Thomas Hylland Eriksen.

Konferansen går over to dager, den 14. og den 15. februar. For påmelding, gå til egen nettside (se link i høyre kolonne).