ARENA-forelesningen 2022: Hva betyr EUs klima- og miljøpolitikk for Norge? 1Foto: Cecilie Stuedal

ARENA-forelesningen 2022: Hva betyr EUs klima- og miljøpolitikk for Norge?

bookmark

Med klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

onsdag 30. november 2022, kl. 16:30 til kl. 17:45

Sal: Wergeland

Arrangør: ARENA Senter for europaforskning (UiO)

Inngang: Gratis

Hvordan samarbeider Norge med resten av Europa for å løse felles klima- og miljøutfordringer? Det er ett av spørsmålene klima- og miljøminister Espen Barth Eide tar for seg i årets ARENA-forelesning.

Hva er Norges forhold til EUs klima-, miljø- og energipolitikk? Hvordan påvirker EUs klima- og miljøpolitikk Norge? Hvordan samarbeider Norge med resten av Europa for å løse utfordringene innenfor disse saksfeltene? Og hvilken betydning har EUs Green Deal, en ny strategi for å sikre bærekraft på tvers av politikkområder i Europa, for Norge? Dette er blant spørsmålene klima- og miljøminister Espen Barth Eide tar opp når han holder årets ARENA-forelesning.

Det settes av tid til spørsmål fra salen etter forelesningen.

Forelesningen er gratis og åpen for alle. Arrangementet er kun fysisk, men opptak av forelesningen blir tilgjengelig i etterkant.

 

Om ARENA-forelesningen
ARENA-forelesningen er en tradisjon på Universitetet i Oslo. I forelesningsrekken inviterer ARENA politikere og andre toneangivende personer til å holde en åpen forelesning om et tema som både er akademisk interessant og av offentlig interesse.