Arkivdagen 2012

bookmark

Tema: Møteplasser

lørdag 17. november 2012, kl. 12:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Arkivene i Oslo

Inngang: Gratis

Hundrevis av små og store institusjoner over hele landet bevarer arkiver. På Arkivdagen vil vi vekke interesse for arkivene som samfunnets minne – både for fortid og framtid. Dagen markeres hvert år av arkiver i hele Norden.
I Oslo samarbeider de fem store arkivinstitusjonene om dagens gratis arrangement. Årets tema er Møteplasser.
 
Program:
 
Wergelandsalen:
12.00 Filmvisning Det store skiftet (20 min.)
Digitalisert og nyrestaurert valgfilm fra 1961, med klipp fra bl.a. Oslo og London under 2. verdenskrig, de store demonstrasjonene i Oslo og Menstad, samt intervjuer med Martin Tranmæl og Trygve Lie .
Etterfølges av foredraget "Arbeiderbevegelsens møte med seg selv" og ”de andre” ved Einar Terjesen og musikalsk innslag ved Trond Henriksen, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
 
13.15 ”Ja, i korridorene, hvor tvangsfriheten hersker …” – Stortinget som møteplass mellom politikk, interesser og medier Gudleiv Forr, journalist og forfatter
13.45 Kjente og glemte møteplasser – en visuell fortelling fra studentenes universitet Anne Vaalund, Museum for universitets- og vitenskapshistorie, UiO
14.30 Tinget som møtested – Hilde Sandvik, Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
15.00 Det offentlige rom – møtesteder i byen Lars Roede, arkitekt og tidligeremuseumsdirektør
15.45 Byvandring med Bernt Bull. Oppmøte på trappa utenfor Litteraturhuset
 
Kjelleren:
Besøk oss også i Kjelleren på Litteraturhuset og varm deg på en gratis kopp kaffe! Her kan du se gamle Oslo-filmer, lage din egen button og få vite mer om arkivene i Oslo.
 
 
ARKIVENE I OSLO – HVEM ER VI?
RIKSARKIVET
Riksarkivet oppbevarer arkiver etter sentrale statlige myndigheter og andre landsomfattende embeter og institusjoner. I tillegg har Riksarkivet
en rekke private arkiver fra bedrifter, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner.
www.arkivverket.no

STATSARKIVET I OSLO
Statsarkivet i Oslo oppbevarer arkiver etter
lokale og regionale statlige myndigheter i Oslo, Akershus og Østfold, og dessuten private arkiver. Det finnes åtte statsarkiver i Norge, som sammen med Riksarkivet, Samisk arkiv og Norsk Helsearkiv
utgjør Arkivverket.
www.arkivverket.no

STORTINGSARKIVET
Stortingsarkivet er depotarkiv for Stortingets
konstitusjonelle og administrative virksomhet.
Arkivmaterialet dekker perioden fra 1814 til i dag,
og omfatter historisk arkiv, Stortingets saksarkiv,
bildearkiv og lydarkiv.
www.stortinget.no/stortingsarkivet

ARBEIDERBEVEGELSENS ARKIV
OG BIBLIOTEK (Arbark)
Arbark er et dokumentasjonssenter hvor du kan
finne aktuell og historisk informasjon om norsk og internasjonal arbeiderbevegelse og den politiske
venstresiden. Her finner du ulike typer materiale fra midten av 1800-tallet og fram til i dag.
www.arbark.no

OSLO BYARKIV
Oslo byarkiv har faglig myndighet for kommunens
samlede arkivvirksomhet og oppbevarer arkivmateriale fra virksomheter i Oslo kommune, fra tidligere Aker kommune og ulike private bedrifter, institusjoner og organisasjoner.
www.byarkivet.oslo.kommune.no