Arv og ansvar

bookmark

Debatt om fremstillinger av jødisk historie og Holocaust i Norge og Polen

torsdag 10. mars 2016, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) og POLIN Museum of the History of Polish Jews, Warszawa

Inngang: Gratis

Både i Norge og Polen har fremstillinger av jødisk historie skapt debatt. Hvilke temaer er fortsatt problematiske? Hvordan håndterer Norge og Polen spørsmål knyttet til ansvar for jødenes skjebne under Holocaust, antisemittisme i dag og jødisk arv som en del av nasjonens kollektive minne? Og hva gjør de to landene for å synliggjøre jødisk kulturarv som en integrert del av europeisk kultur og historie? Paneldeltakerne vil debattere ansvar, ivaretakelse, og opplæring knyttet til den jødiske kulturelle arven i Norge og Polen.

Debattdeltakere:
–    Direktør, professor og historiker Dariusz Stola (POLIN Museum of the History of Polish Jews, Warszawa)
–    Historiker og faglig leder Mats Tangestuen (Jødisk museum i Oslo)
–    Formidler og leder av ungdomsavdelingen ved POLIN museet i Warszawa, Monika Koszynska (POLIN Museum of the History of Polish Jews, Warszawa)
–    Professor Irene Levin (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Foto: Fragmenter av ødelagte gravsteiner ble etter Holocaust satt sammen til en minnevegg – og klagemur – ved Remusynagogen i Krakow. Bilde: Wikipedia Commons, Aldrik