Asiaforum: China – National Identities and Global Reach

bookmark

Seminarrekke

tirsdag 28. april 2015, kl. 15:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Utenriksdepartementet

Inngang: Gratis

Med seminarrekken Asiaforum ønsker Utenriksdepartementet å løfte frem andre stemmer og perspektiver på Asia enn det som ellers preger det norske ordskiftet.

Første seminar «China: National Identities and Global Reach» holdes av David Kelly fra tenketanken China Policy. Kelly er rådgiver for både bedrifter, multilaterale organisasjoner og nasjonale myndigheter, og underviser i sosiologi og antropologi ved Peking University.

Kellys seminar kommenteres av Jo Inge Bekkevold, leder for Senter for asiatiske sikkerhetsstudier ved Institutt for forsvarsstudier (IFS). Bekkevold er medredaktør av flere bøker om Kina og Asia, bl.a. China in the Era of Xi Jinping: Domestic and Foreign Policy Challenges (Georgetown University Press, 2016). Bekkevold er tidligere diplomat.

Se arrangementet på Facebook her