Åtte år med Erna

Åtte år med Erna

bookmark

En sosiologisk oppsummering

torsdag 10. juni 2021, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Digitalt

Arrangør: Norsk sosiologforening, avdeling Østlandet

Inngang: Gratis

Hvordan har Norge endret seg i løpet av åtte år med Erna Solberg som statsminister? Norsk sosiologforening avdeling Østlandet inviterer til en samtale der fire norske sosiologer oppsummerer hvordan deres forskningsfelt har utviklet seg under denne regjeringsperioden. Temaene er arbeidsliv, innvandring og integrering, likestilling og sosial ulikhet.

Hver av deltakerne skal først holde en presentasjon om utviklingen innenfor sitt forskningsfelt de siste åtte årene. Deretter går vi over til en panelsamtale, ledet av professor Marit Haldar, leder av Norsk sosiologforening.

Deltakere:

Marianne Nordli Hansen

Professor, Universitetet i Oslo, Sosial ulikhet

Isak Lekve

Universitetslektor, Universitetet i Bergen, Arbeidsliv

Arnfinn Haagensen Midtbøen

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo, Innvandring og integrering

Mari Teigen

Forsker I, Institutt for samfunnsforskning, Likestilling

Marit Haldar

Professor, OsloMet – Storbyuniversitetet, Ordstyrer

 

Arrangementet vil bli strømmet. Lenke kommer senere.