Autonome drapsvåpen og biologiske våpen

Autonome drapsvåpen og biologiske våpen

bookmark

Hva gjør vi i Norge med de nye våpnene skapt av ny teknologi?

onsdag 25. august 2021, kl. 10:00 til kl. 15:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Dag Hareide med støtte fra Fritt Ord og Røde Kors

Inngang: Billett

Priser: Publikum 200,-

Vi har samlet 20 kunnskapsrike nøkkelpersoner fra myndigheter, militæret, forskning, næringsliv og sivile organisasjoner som skal ha en samtale om hva vi kan gjøre i Norge – både med vår egen sikkerhet og for at verdenssamfunnet kan ta kontroll over nye masseødeleggelsesvåpen.

Program:

09:30 Salen åpnes, kaffe og vann.

10:00 Åpning ved Dag Hareide: Om sammenkobling av bioteknologi og info/robot-teknologi – og presentasjon av dagens program

10:10 Innledning ved Ivar Stokkereit: ICRC sitt forslag til hvordan vi kan få menneskelig kontroll over autonome drapsvåpen.

10:30 Samtale. Den første del av samtalen vil ta for seg muligheten for menneskelig kontroll over autonome våpen, og hva som bør være målet. Den andre delen vil gå inn på hva myndigheter, næringsliv og sivilsamfunnet i Norge kan gjøre nasjonalt og internasjonalt.

12:15 PAUSE Formiddagsmat serveres. Noen deltakere kan velge å komme med uttalelser foran et kamera.

13:00 Innledning ved Filippa Lentzos: Hva bør gjøres for å få kontroll over mulig menneskeskapt bruk av syntetisk biologiske våpen.

13:20 Første delen vil ta for seg hva Norge kan bidra med internasjonalt. Andre delen vil se på farer og beredskap nasjonalt.

15:00 – 16:00 Avslutning.

Deler av arrangementet vil tapes og legges ut på nett etterpå.

Grunnet koronapandemien er det kun plass til 10 tilhørere i tillegg til panelet. Man må derfor melde seg på til dag@rainforest.no og får da beskjed om det er plass og hvordan man skal betale.