Avhengighet 1

Avhengighet

bookmark

Lansering av to bøker

mandag 15. oktober 2018, kl. 17:00 til kl. 19:00

Sal: Skram

Arrangør: Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser (ROP)

Inngang: Gratis

Avhengighet har mange ansikter og kan forstås på ulike måter. Avhengighet henger sammen med psykisk lidelse. Behandlingen kan være krevende. De to bøkene Hva er avhengighet og Dobbelt opp. Om ruslidelser og psykiske lidelser lanseres.

På seminaret vil vi få utdrag fra bøkene, men også høre personlige historier om avhengighet og ROP-lidelse.

Den populærvitenskapelige boken Hva er avhengighet av Jørgen G. Bramness.

Avhengighet har mange ansikter og mange forklaringer. Evnen til avhengighet er dypt forankret i livsnødvendige aktiviteter som det å spise, drikke, formere oss eller ta vare på våre barn. Hva skjer når rusmidler eller andre avhengighetsskapende aktiviteter tar over, og man mister kontroll?

Begrepet avhengighet er så vanlig og brukes så mye at vi synes vi vet hva det er. Men vet vi det? Mange synes nok det er vanskelig å forstå hva avhengighet egentlig handler om. Man har en ide om at det handler om noe fysisk og noe psykisk, men ut over det er det vanskelig å være konkret. «Jeg er helt avhengig av å få åtte timers søvn om natten», sier vi for å understreke at dette er viktig for oss. Dette er avhengighet i liten skala, noe som skal til for å ha det bra. Men avhengighet kan også være noe stort og destruktivt, noe som forstyrrer hele vår balanse og tar over livet vårt.

Fagboken «Dobbelt opp, 4.utgave» av Reidunn Evjen, Knut Boe Kielland, Tone Øiern.

Hva har skjedd på fagfeltet ruslidelser og psykiske lidelser siden 3.utgave av Dobbelt opp kom i 2012? Kunnskapsgrunnlaget om rusmiddelavhengighet og psykisk lidelse er utvidet. Vi vet mer om hvordan samtidige problemer kan utredes, med mer vekt på ressurser og muligheter hos personen. Vi har mer kunnskap og erfaring med recovery og recovery-orientert praksis, der den enkelte i størst mulig grad bestemmer hva som gir bedring.

I boken beskrives internasjonale erfaringer med tjenestemodeller der behandlere flytter ut av kontor og institusjoner til brukerens hjem og nærmiljø. I tillegg beskrives erfaringer og kunnskap med Norges 12 første oppsøkende behandlingsteam (ACT- og FACT-team).

Mer erfaring med hvilken rolle boligen spiller for mestring og bedring av ruslidelse og psykisk lidelse er også kommet til de seneste årene. Det samme gjelder arbeid og aktivitet som viktige faktorer for bedring, i tillegg til medisinsk behandling.

Seminaret arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelse- NKROP, ved Sykehuset Innlandet HF.