AVLYST – Den delte byen

bookmark

Parallellsamfunn i Norge?

torsdag 3. november 2016, kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Caritas Norge

Inngang: Gratis

Arrangementet er dessverre avlyst.

 

De siste tiårene har det vært stor vekst i andelen innvandrere i Oslo, men veksten er ujevnt fordelt mellom bydelene. Hva er negativt og hva er positivt ved at folk fra samme land eller med samme språk eller religion bosetter seg i nærheten av hverandre?