AVLYST: Forandringens kvinner

bookmark

Midtøsten fra innsiden. Ti møter

onsdag 8. mars 2017, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Birgitte C. Huitfeldt

Inngang: Gratis

ARRANGEMENTET ER DESSVERRE AVLYST

Birgitte C. Huitfeldt spør i ny intervjubok med ti kvinner fra Midtøsten. Hva skal til for å forandre de patriarkalske og sterkt mannsdominerte diktaturer som delvis styres fra utsiden i dagens Midtøsten? Hvordan skape en varig forandring fra innsiden av nasjonene og fra innsiden av mennesket?

Kvinnedagen 8. Mars 2016:

MIDTØSTEN OG FORANDRINGENS KVINNER!

Birgitte C. Huitfeldt lanserer sin nye bok  Forandringens kvinner – 10 møter med Midtøsten (A Change from Within – 10 Women in the Middle East) og kommer for å snakke om området, reisene og møtene med 10 av vår tids mest innflytelsesrike kvinner i den arabiske verden som alle bevisst jobber for forandring gjennom sitt virke for fred, kvinners situasjon, menneskerettigheter og likestilling i et område preget av menns makt, patriarkat, vold, fundamentalisme, ekstremisme, krig, terror og sensur. Hvordan kan Midtøsten forandres til det bedre i en tid hvor solen er i ferd med å gå ned for godt og den arabiske våren for lengst har blitt til kjølig høst? Må forandringen rett og slett komme fra kvinnen selv og fra det arbeidet som består i å bygge opp identitet og nasjoner som for lengst er lagt i grus fra innsiden av det enkelte land, og fra innsiden av mennesket selv? Vår tids «mørke» i de arabiske landene bærer dessverre mannens navn: Han som har lært at når han får et våpen i hånden er han mann. Midtøsten var en gang et magisk og vakkert område med likestilling, respekt for kvinner, tro på nasjonen og identiteten og rik vekst av kultur og kunst. Nå ligger de samme nasjonene i grus og deres barn dør hver dag. Disse morløse landene næres i dag av menns makt: De hvis lommebøker og posisjoner har fordel av at unntaks- og krigstilstanden opprettholdes. Så lenge det er penger å hente i araberlandenes over-korrupte regimer, det voksende internasjonale våpensalget, og de enkelte landenes diktatoriske maktmisbruk kan man ikke forvente noen ny «dagry» i Midtøsten.

Men kvinnene har funnet sine rom og sine stemmer; de jobber også i det skjulte for å bygge nasjoner, identitet, rettferdighet og tilhørighet, som i seg selv er fremtidsrettet og fredsbyggende arbeid. 10 kvinner står frem i denne boken og de er alle straffet eller mistenkeliggjort for sine gjerninger i hjemlandet. De er aktivister, feminister, forfattere, fredsbyggere, reformister, politiskere, leger, jurister og psykiatre. De er Midtøstens døtre og den nye arabiske verdens mødre; hvis den overlever sin tid: Nawal El Saadawi fra Egypt, Shirin Ebadi fra Iran, Rafah Nached fra Syria, Canan Arin fra Tyrkia, Hanan Ashrawi fra Palestina, Suzan Aref Maroof fra Irak, Mehla Ahmed Talebna fra Saudi Arabia, Rana Husseini fra Jordan, Amal Basha fra Jemen og Hajer Sharief fra Libya.

10 av vår tids kvinne-stemmer i Midtøsten får i denne boken frihet til å snakke usensurert om sine hjemland og det som rammer kvinnen der de kommer fra. Den amerikanske feministen, kunstteoretikeren, kulturkritikeren og forfatteren Camille Paglia bidrar med et eget historisk forord i boken, om kvinnen og kvinnebilder fra det gamle Egypt og det urgamle arabiske riket frem til moderne tid.