AVLYST Forfattarforelesinga

bookmark

Forfattar blir annonsert seinare

lørdag 21. september 2013, kl. 14:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Norsk Forfattersentrum i samarbeid med Klassekampen

Inngang: Billett

ARRANGEMENTET ER DESSVERRE AVLYST

Norsk Forfattersentrum arrangerer Forfattarforelesinga for å auka det seine litteratursnakket i det offentlege, kjappe rommet. Vi har etablert Forfattarforelesinga som ei open form for meiningshamring i håp om å engasjera både avsendar og mottakar rundt viktige, litterære problemstillingar. Om forfattaren, om andre forfattarar, poesi og poetikk, sjanger og skrift.

I 2011 gav vi ut boka F – ein antologi med 24 av forfattarforelesingane samla. Forelesingane er essayets munnlege språkslektning!