AVLYST: Frokostseminar og boklansering

bookmark

onsdag 29. mars 2017, kl. 09:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Modum Bad - Kildehuset og Forskningsinstituttet

Inngang: Billett

ARRANGEMENTET ER DESSVERRE AVLYST.

Bli kjent med ROM – et psykoterapeutisk verktøy som bidrar til å styrke brukermedvirkning i terapi. ROM kan brukes på tvers av arbeidsmetoder og
behandlingsteorier og er utviklet i et tett samarbeid mellom forskning og klinisk praksis.

FOREDRAGSHOLDERE
Terje Tilden:
PhD, familieterapeut, assisterende forskningsleder, Modum Bad
Det vitenskapelige grunnlaget for bruk av tilbakemelding i terapi.

Rolf Sundet:
PhD, psykologspesialist, professor ved Høgskolen i Sørøst-Norge
Når endring først må skje hos terapeuten: Tilbakemelding som dialogverktøy.

Harald Holm Nilssen:
Filosof og familieterapeut, leder av Drammen/Kongsberg familiekontor
Filosofi som inspirasjon eller frustrasjon i par og familieterapi?

Camilla Jensen Oanes:
PhD, psykologspesialist ved ABUP, Sørlandet Sykehus HF
Kan bruk av tilbakemelding styrke brukermedvirkning?

Bruce E. Wampold:
PhD, ABPP, professor, forskningsleder, Modum Bad
Hvordan kan tilbakemelding gjøre deg til en bedre terapeut?

 

Kaffe/te og rundstykker fra kl 08.30.
Påmeldingsfrist: 10. mars 2017 på www.kildehuset.no