AVLYST Hvordan kommunisere og få til forandring med en tverrfaglig tilnærming

bookmark

Et seminar om ledelse av forandring

tirsdag 22. november 2011, kl. 12:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Infinitas

Inngang: Billett

ARRANGEMENTET ER DESSVERRE AVLYST.

Gjennom en blanding av presentasjoner og samspill mellom deltakere og seminarledere, ønsker vi å introdusere og skape nysgjerrighet om hvilke nøkkelfaktorer som ligger bak all kommunikasjon og alt forandringsarbeid. Seminaret vil gi deg som deltaker noen smakebiter på enkelte nøkkelfaktorer som er gyldige i alle sammenhenger og på alle nivå hvor mennesker kommuniserer, samarbeider eller leder. Samtidig vil du få eksempler på hva du kan gjøre for å oppnå forandring med deg selv og andre, ved hjelp av disse nøkkelfaktorene.

Seminarledere er Beate Kolstad og Herman Høyskel, begge kommunikologer med over 10 års erfaring fra tverrfaglig forandringsarbeid med individer, grupper og organisasjoner. Gjennom sitt firma Infinitas bidrar Beate og Herman til å øke kompetansen i kommunikasjon og forandringsprosesser hos ledere, medarbeidere og privatpersoner i Skandinavia. Fra 2006 har de også holdt modulbasert utdanning i Kommunikologi i Oslo, som leder fram til Tverrfaglig Meta-kompetanse på "Intermediate Level". Dette utdanningsprogrammet er åpent for alle som ønsker å få til forandring med seg selv og andre gjennom kommunikasjon. Beate og Herman vil informere mer om utdanningsprogrammet i forbindelse med inspirasjonsseminaret.

Seminaret varer fra 12.00 til 16.00. Meld deg på innen fredag 18. November til post@infinitas.no. Velkommen!

Kommunikologi er studiet av struktur og dynamikk i kommunikasjon og forandring, når all opplevelse og all adferd er valgt deffinert – beskrevet og forstått- som kommunikasjon.

Tverrfaglig Meta Kompetanse/Kommunikologi Copyright ©1995/2001 Truls Fleiner & Jorunn Sjøbakken