AVLYST Krisehåndtering og emosjonell bearbeiding

bookmark

Kurs

torsdag 22. mars 2012, kl. 09:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Modum Bads kurs- og kompetansesenter

Inngang: Billett

ARRANGEMENTET ER AVLYST.

Hvordan møte og hjelpe mennesker i krise? På dette kurset formidler erfarne klinikere oppdatert kunnskap og metodiske verktøy. Kurset retter seg først og fremst mot behandlere i førstelinjetjenesten og har som mål å bidra med oppdatert kunnskap, perspektiver og metoder knyttet til emosjonell bearbeiding etter traumatiske hendelser.

Erfarne klinikere fra de ulike behandlingsenhetene ved Modum Bad bidrar, og belyser temaer som:
• Normalreaksjoner ved kriser
• Emosjonell beredskap – kroppslige reaksjoner
• Følelsesregulering
• Sanseinntrykk og de ”indre bildene”
• Komplisert sorg
• Familie- og kjønnsperspektiver – ulike forløp i ulik takt
• Eksistensielle perspektiver
Forelesere:
• Gry Stålsett, Ph.D,
spesialpsykolog ved Modum Bads kurs- og kompetansesenter
• Kåre Thornes, psykologspesialist og leder for avdeling for depressive lidelser og komplisert sorg
• Hilde Opstvedt, psykologspesialist og familieterapeut ved Senter for familie og samliv
• Pål Ulvenes, psykolog og doktorgradsstipendiat ved Modum Bads forskningsinstitutt
• Ingunn Holbæk, psykologspesialist og leder for Modum Bads traumepoliklinikk i Oslo
• Asle Hoffart, Dr. psychol, professor i psykologi og forsker ved Modum Bads forskningsinstitutt

For informasjon, påmelding og oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på www.modum-bad.no eller ring 32 74 94 00