AVLYST Ny debatt

bookmark

Ola og Ali på arbeidsmarkedet

torsdag 19. september 2013, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

ARRANGEMENTET ER DESSVERRE AVLYST
Med et navn som høres utenlandsk ut, har man 25 prosent lavere sjanse for å bli innkalt til jobbintervju. Det har FAFO og Institutt for samfunnsforskning forsket på. Deres forskning slår også fast at diskrimineringen oftere skjer i privat sektor enn i offentlig. Hvorfor er det slik? Hvilke tiltak kan settes i gang i ulike deler av arbeidslivet, og hvordan kan politikerne påvirkes til å gjøre noe med problemet?

Det er klart for «Ny debatt», en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og UngOrg, denne gangen i samarbeid med Afghansk Ungdomsforening i Norge (AUN).

ILL.: sxc.hu